Kuće nekad i sad

Stara kucaVećina kuća u Vitovnici u 19 i sredinom 20 veka su bile građene od drveta, a ređe od kamena. Većina je građena od tesane drvene građe.Takva se građa punila čatmom sa tanjim drvenim cepanicama. Zatim se oblepljivale blatom i kasnije u novije doba krečile.Zgrade su bile po svojoj visini niske sa krovom na četiri vode pokrivene šindrom, kasnije ćeramidom. U takvim kućama za stanovanje je zimi bilo toplo. Imale su zemljani pod i male uzane prozore.Pred vratima ulaznim su bili naslagani kamenovi za stepenište. Same kuće su bile od dva odelenja. Spolja se ulazilo u veće odeljenje u kome je bilo i samo ognjište, sa verigama koje je imalo badžu rupu na krovu umesto dimnjaka. Nekad se u takvoj prostoriji zimi zajedno sa članovima zadruge bile smeštene i ovce.


Posle prvih decenija 20. veka u selo se počinju graditi nove kuće, zidane od kamena icigle. Takve kuće su bile pokrivene najpre ćeramidom, a kasnije crepom.Stara kuca Kuće su bile sa dve i više soba, sa stepeništem, ili doksatom verandom, od drvene građe. Raspored takvih kuća je bio, ulazilo se u predsoblje – konku, odatle pravo u manju sobu kuhinju, u kojoj je bio zidani ili plehanišporet ili foruna. Levo odatle su bile sobe zasedenje ili za goste ili krsnu slavu. U sobi su bili obično sto sa klupama ili koja stolica, a pored šporeta mala stolica zvana „tronožac”. Kreveti su bili sa slamaricama prekriveni ponjavom iliguberom, tu su stanovali svi. Tako se zimi štedelo na ogrevu iako ga u selu Vitovnici ima u izobilju. Prozori na kućama su zastakljivani na njima su bile gvozdene šipke, da bi se čuvalo od upada lopova i hajduka. Kuća je imala dvoja vrata jedna ulazna okrenuta ka putu i druga po strani koja su služila za dvorište i u slučaju napada lopova i hajduka.


Kuca Nuculjevic VojislavaKućama koje su u Vitovnici građene blizu obala reke pravljeni su potporni zidovi koji su štitili kuću i temelj od vode ili odrona. Kasnije su pored kuća u dvorištu nastajali i objekti, koševa, staja za stoku, podruma ili kokošinjci, ambari i zgrade gde se čuvao alat. Sada u novo doba ima garaža za mehanizaciju,Kuca Nesice Popovic senjaka, velikih zgrada sa tremovima ili prostranim podrumima. Sada se zidaju zgrade od tvrdog građevinskog materijala, cigle, blokova, betona i gvožđa. Kuće su nove na spratovima, sa uređenim i prostranim fasadama. Evropski duh gradnje je potisnuo staru dobru kuću „moravskog” ili homoljskog stila. Brzo se gradi, živi i brzo i nestaje. Samo ostaje zapis o vremenu koje beše zlatno i sretno doba za čoveka na zemlji i selu u kojem je živeo.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Myspacehttp://www.vitovnica.rs/wp-content/uploads/2012/01/kuca_od_blata_lrg-e1326623411186-150x112.jpgSubmit to StumbleUponShare on LinkedInSubmit to redditDigg This+1Flattr this!Share on TumblrPin it on PinterestShare on Xing
 

Zatvoreno za komentare.